Kết quả bóng đá giải Europa League 2022

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng bán kết

Kết quả Europa League

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 6 - 10/05

FT - 10/05 BK
H1: 0-1 |Tổng TS: 4-2
FT - 10/05 BK
H1: 1-0 |Tổng TS: 4-1

Thứ 6 - 03/05

FT - 03/05 BK
FT - 03/05 BK