Kết quả bóng đá giải vô địch quốc Gia Đức Bundesliga 2022

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng 34

Kết quả Bundesliga

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 7 - 18/05

FT - 18/05 34
FT - 18/05 34
FT - 18/05 34
FT - 18/05 34
FT - 18/05 34
FT - 18/05 34
FT - 18/05 34
FT - 18/05 34
H1: 1-0
FT - 18/05 34
H1: 1-1

Thứ 2 - 13/05

FT - 13/05 33

Chủ nhật - 12/05

FT - 12/05 33
FT - 12/05 33

Thứ 7 - 11/05

FT - 11/05 33
H1: 3-0
FT - 11/05 33
FT - 11/05 33
FT - 11/05 33
FT - 11/05 33
FT - 11/05 33

Thứ 2 - 06/05

FT - 06/05 32

Chủ nhật - 05/05

FT - 05/05 32
FT - 05/05 32

Thứ 7 - 04/05

FT - 04/05 32
FT - 04/05 32
FT - 04/05 32
H1: 1-1
FT - 04/05 32
FT - 04/05 32
FT - 04/05 32

Thứ 2 - 29/04

FT - 29/04 31

Chủ nhật - 28/04

FT - 28/04 31
FT - 28/04 31